onpoten Điều khoản dịch vụ của chương trình liên kết

Hợp đồng

Bằng cách đăng ký trở thành Cộng tác viên trong Chương trình Liên kết onpoten (“Chương trình”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”).

onpoten có quyền cập nhật và thay đổi các Điều khoản Dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo. Bất kỳ tính năng mới nào bổ sung hoặc nâng cao Chương trình hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Chương trình sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Vi phạm bất kỳ điều khoản nào dưới đây sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị tịch thu bất kỳ khoản thanh toán hoa hồng liên kết chưa thanh toán nào kiếm được trong quá trình vi phạm. Bạn đồng ý sử dụng Chương trình liên kết và tự chịu rủi ro.

Điều khoản tài khoản

  • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia Chương trình này.
  • Bạn phải sống ở Việt Nam để trở thành Cộng tác viên.
  • Bạn phải là một con người. Không cho phép các tài khoản được đăng ký bởi “bot” hoặc các phương pháp tự động khác.
  • Bạn phải cung cấp tên đầy đủ hợp pháp của mình, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký.
  • Thông tin đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người – một thông tin đăng nhập được chia sẻ bởi nhiều người không được phép.
  • Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. onpoten không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.
  • Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung được đăng và hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.
  • Một cá nhân hoặc pháp nhân không được duy trì nhiều hơn một tài khoản.
  • Bạn không được sử dụng Chương trình liên kết cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).
  • Bạn không thể sử dụng Chương trình liên kết để kiếm tiền từ tài khoản sản phẩm onpoten của riêng bạn .

Liên kết / đồ họa trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc các thông tin liên lạc khác

Khi bạn đã đăng ký Chương trình liên kết, bạn sẽ được chỉ định một Mã đơn vị liên kết duy nhất. Bạn được phép đặt các liên kết, biểu ngữ hoặc đồ họa khác mà chúng tôi cung cấp cùng với Mã liên kết của bạn trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc trong các thông tin liên lạc khác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các nguyên tắc, kiểu liên kết và tác phẩm nghệ thuật đồ họa để sử dụng trong việc liên kết với onpoten . Chúng tôi có thể thay đổi thiết kế của tác phẩm nghệ thuật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi kích thước của hình ảnh mà không có thông báo thích hợp.

Để cho phép theo dõi, báo cáo và tích lũy phí giới thiệu chính xác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các định dạng liên kết đặc biệt được sử dụng trong tất cả các liên kết giữa trang web của bạn và onpoten . Bạn phải đảm bảo rằng mỗi liên kết giữa trang web của bạn và onpoten sử dụng đúng các định dạng liên kết đặc biệt như vậy. Các liên kết đến onpoten được đặt trên trang web của bạn theo Thỏa thuận này và sử dụng đúng các định dạng liên kết đặc biệt như vậy được gọi là “Liên kết đặc biệt”. Bạn sẽ chỉ kiếm được phí giới thiệu liên quan đến bán hàng trên onpotensản phẩm xảy ra trực tiếp thông qua các Liên kết Đặc biệt; chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn về bất kỳ lỗi nào của bạn hoặc người nào đó mà bạn giới thiệu sử dụng Liên kết Đặc biệt hoặc nhập sai Mã đơn vị liên kết của bạn, bao gồm cả việc thất bại đó có thể dẫn đến việc giảm số tiền mà nếu không thì sẽ phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này.

Các liên kết liên kết nên trỏ đến trang của sản phẩm đang được quảng bá.

Phí giới thiệu / hoa hồng và thanh toán

Để Bán Sản phẩm đủ điều kiện nhận phí giới thiệu, khách hàng phải nhấp qua Liên kết đặc biệt từ trang web, email hoặc các thông tin liên lạc khác của bạn tới http://onpoten.com và hoàn tất đơn đặt hàng cho một sản phẩm trong phiên đó.

Chúng tôi sẽ chỉ trả tiền hoa hồng trên các liên kết được hệ thống của chúng tôi theo dõi và báo cáo tự động. Chúng tôi sẽ không trả hoa hồng nếu ai đó nói rằng họ đã mua hoặc ai đó nói rằng họ đã nhập mã giới thiệu nếu mã đó không được hệ thống của chúng tôi theo dõi. Chúng tôi chỉ có thể trả hoa hồng cho hoạt động kinh doanh được tạo ra thông qua các liên kết đặc biệt được định dạng đúng và được hệ thống của chúng tôi theo dõi tự động.

Chúng tôi có quyền loại bỏ các khoản hoa hồng kiếm được thông qua các phương thức bán hàng hoặc tiếp thị có nghi vấn hoặc gian lận, bất hợp pháp hoặc quá khích, có vấn đề.

Thanh toán chỉ bắt đầu khi bạn đã kiếm được hơn 100,000đ thu nhập từ đơn vị liên kết. Nếu tài khoản liên kết của bạn không bao giờ vượt qua ngưỡng 100,000đ , hoa hồng của bạn sẽ không được thực hiện hoặc thanh toán. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm thanh toán cho các tài khoản đã vượt qua ngưỡng 100,000đ.

Xác định mình là một Chi nhánh onpoten

Bạn không được đưa ra bất kỳ thông cáo báo chí nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc bạn tham gia vào Chương trình; hành động đó có thể khiến bạn bị chấm dứt khỏi Chương trình. Ngoài ra, bạn không được xuyên tạc hoặc ngụy tạo mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn theo bất kỳ cách nào, nói rằng bạn phát triển sản phẩm của chúng tôi, nói rằng bạn là một phần của onpoten hoặc thể hiện hoặc ngụ ý bất kỳ mối quan hệ hoặc liên kết nào giữa chúng tôi và bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác ngoại trừ như được cho phép rõ ràng bởi Thỏa thuận này (bao gồm bằng cách thể hiện hoặc ngụ ý rằng chúng tôi hỗ trợ, tài trợ, xác nhận hoặc đóng góp tiền cho bất kỳ tổ chức từ thiện hoặc mục đích nào khác).

Bạn không thể mua sản phẩm thông qua các liên kết liên kết của bạn để sử dụng cho riêng bạn. Việc mua hàng như vậy có thể dẫn đến (theo quyết định riêng của chúng tôi) việc giữ lại phí giới thiệu và / hoặc chấm dứt Thỏa thuận này.

Lịch trình thanh toán

Miễn là thu nhập từ đơn vị liên kết hiện tại của bạn trên 5 đô la , bạn sẽ được trả mỗi tháng. Nếu bạn chưa kiếm được 100,000đ kể từ lần thanh toán cuối cùng của mình, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn vào tháng tiếp theo sau khi bạn vượt qua ngưỡng.

Định nghĩa khách hàng

Khách hàng mua sản phẩm thông qua Chương trình này sẽ được coi là khách hàng của chúng tôi. Theo đó, tất cả các quy tắc, chính sách và quy trình hoạt động của chúng tôi liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng, dịch vụ khách hàng và bán sản phẩm sẽ được áp dụng cho những khách hàng đó. Chúng tôi có thể thay đổi các chính sách và quy trình hoạt động của mình bất kỳ lúc nào. Ví dụ: chúng tôi sẽ xác định giá được tính cho các sản phẩm được bán theo Chương trình này theo chính sách giá của riêng chúng tôi. Giá sản phẩm và tình trạng sẵn có có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Vì thay đổi giá có thể ảnh hưởng đến Sản phẩm mà bạn đã liệt kê trên trang web của mình, bạn không nên hiển thị giá sản phẩm trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để trình bày thông tin chính xác, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính sẵn có hoặc giá cả của bất kỳ sản phẩm cụ thể nào.

Trách nhiệm của bạn

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web của mình cũng như đối với tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web của bạn. Ví dụ: bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về:

– Hoạt động kỹ thuật của trang web của bạn và tất cả các thiết bị liên quan
– Đảm bảo việc hiển thị các Liên kết Đặc biệt trên trang web của bạn không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hạn chế hoặc yêu cầu nào do bên thứ ba lưu trữ site)
– Tính chính xác, trung thực và thích hợp của các tài liệu được đăng trên trang web của bạn (bao gồm, trong số những thứ khác, tất cả các tài liệu liên quan đến Sản phẩm và bất kỳ thông tin nào bạn đưa vào hoặc liên kết với các Liên kết Đặc biệt)
– Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không vi phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm, ví dụ: bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân hoặc độc quyền khác)
– Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không mang tính bôi nhọ hoặc bất hợp pháp
– Đảm bảo rằng trang web của bạn tiết lộ một cách chính xác và đầy đủ, thông qua chính sách bảo mật hoặc bằng cách khác, cách bạn thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ dữ liệu được thu thập từ khách truy cập, bao gồm, áp dụng, các bên thứ ba (bao gồm cả các nhà quảng cáo) có thể phân phát nội dung và / hoặc quảng cáo và thu thập thông tin trực tiếp từ khách truy cập và có thể đặt hoặc nhận dạng cookie trên trình duyệt của khách truy cập.

Tuân thủ pháp luật

Là một điều kiện để bạn tham gia Chương trình, bạn đồng ý rằng khi bạn là người tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, pháp lệnh, quy tắc, quy định, lệnh, giấy phép, giấy phép, bản án, quyết định hoặc các yêu cầu khác của bất kỳ cơ quan chính phủ nào có quyền tài phán đối với bạn, cho dù các luật đó, v.v. hiện đang có hiệu lực hay sau này có hiệu lực trong thời gian bạn là người tham gia Chương trình. Không giới hạn nghĩa vụ nêu trên, bạn đồng ý rằng với tư cách là điều kiện tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành (liên bang, tiểu bang hoặc các quốc gia khác) chi phối email tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn, Đạo luật CAN-SPAM năm 2003 và tất cả luật chống thư rác khác.

Thời hạn của Thỏa thuận và Chương trình

Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký Chương trình của bạn và sẽ kết thúc khi một trong hai bên chấm dứt. Bạn hoặc chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, bằng cách gửi cho bên kia thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt. Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng và xóa khỏi trang web của mình, tất cả các liên kết đến http://onpoten.com , và tất cả các nhãn hiệu, thương mại và biểu tượng của chúng tôi, và tất cả các tài liệu khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt chúng tôi cho bạn theo đây hoặc liên quan đến Chương trình. onpoten có quyền kết thúc Chương trình bất kỳ lúc nào. Khi chương trình chấm dứt, onpoten sẽ thanh toán mọi khoản thu nhập chưa trả được tích lũy trên 100,000đ .

Chấm dứt

onpoten , theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Chương trình hiện tại hoặc trong tương lai, hoặc bất kỳ dịch vụ onpoten nào khác , vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Việc chấm dứt Dịch vụ như vậy sẽ dẫn đến việc hủy kích hoạt hoặc xóa Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào Tài khoản của bạn, đồng thời tước bỏ và từ bỏ tất cả các khoản hoa hồng tiềm năng hoặc phải trả trong Tài khoản của bạn nếu chúng kiếm được thông qua gian lận, bất hợp pháp hoặc các phương pháp bán hàng hoặc tiếp thị quá hung hăng, có vấn đề. onpoten có quyền từ chối phục vụ bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Mối quan hệ của các bên

Bạn và chúng tôi là các nhà thầu độc lập và không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc việc làm nào giữa các bên. Bạn sẽ không có quyền đưa ra hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc đại diện nào thay mặt cho chúng tôi. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, cho dù trên trang web của bạn hay cách khác, điều đó một cách hợp lý sẽ mâu thuẫn với bất kỳ điều gì trong Phần này.

Hạn chế của trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả (hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Chương trình, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Hơn nữa, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này và Chương trình sẽ không vượt quá tổng phí giới thiệu được trả hoặc phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý đối với Chương trình hoặc bất kỳ sản phẩm nào được bán thông qua Chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về tính phù hợp, khả năng bán được, không vi phạm hoặc bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào phát sinh từ quá trình thực hiện, giao dịch hoặc sử dụng thương mại). Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của onpoten sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi nào.

Điều tra độc lập

BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NÓ. BẠN HIỂU RẰNG CHÚNG TÔI CÓ THỂ TẠI BẤT CỨ LÚC NÀO (TRỰC TIẾP HOẶC CHỈ ĐỊNH) KHÁCH HÀNG SOLICIT THAM KHẢO VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ THỂ KHÁC VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CÓ TRONG THỎA THUẬN NÀY HOẶC VẬN HÀNH CÁC TRANG WEB TƯƠNG TỰ HOẶC CẠNH TRANH VỚI TRANG WEB CỦA BẠN. BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP KHẢ NĂNG MONG MUỐN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHÔNG TIN CẬY VÀO BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO KHÁC NHƯ ĐƯỢC THIẾT LẬP TRONG THỎA THUẬN NÀY.

Trọng tài

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến bất kỳ cách nào đối với Thỏa thuận này (bao gồm bất kỳ vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc nào của Thỏa thuận này), bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nào theo Thỏa thuận này hoặc mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi sẽ yêu cầu pháp luật can thiệp.

Điều khoản khác

Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam mà không cần tham chiếu đến các quy tắc điều chỉnh việc lựa chọn luật. Bạn không được chuyển nhượng Thỏa thuận này, theo hoạt động của luật pháp hoặc theo cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Theo hạn chế đó, Thỏa thuận này sẽ ràng buộc, có hiệu lực vì lợi ích và có hiệu lực thi hành đối với các bên và những người kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của họ. Việc chúng tôi không thực thi việc thực hiện nghiêm ngặt của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền của chúng tôi trong việc thực thi sau đó điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này.

Việc onpoten không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Điều khoản Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và onpoten và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn và onpoten (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản Dịch vụ).