Chương trình liên kết tiếp thị không cần vốn, không cần chăm sóc khách hàng.

Từ một link sản phẩm bất kỳ.Trong bảng điều khiển ” Tài khoản kiếm tiền của bạn” ở trang chủ Onpoten.com. Bạn sẽ tạo ra một đường Link liên kết đến sản phẩm. Bạn sử dụng link này để quảng bá giới thiệu. Khi khách hàng mua hàng qua Link bạn giới thiệu thì bạn đã nhận được một khoảng hoa hồng

[AffiliatesRegister]

Sau khi Đăng Ký thành công. Bạn kiểm tra email sau 3 phút. Email sẽ chứa mật khẩu và link đăng nhập. Sau khi đăng nhập bạn có thể vào để chỉnh sửa hồ sơ cũng như đổi mật khẩu. Và có thể bắt đầu tạo Link để kiếm tiền